Image Alt

Digital strategi

DIGITAL STRATEGI

SEO + CONTENT = SANT

En digital strategi är din handlingsplan för hur du ska jobba kontinuerligt och systematiskt för att nå digital framgång. En bra digital strategi består av två delar: en teknisk strategi och en content strategi.

Den tekniska strategin handlar mycket om hur din sajt är byggd och kodad.

Content strategin är hjärtat i en digital strategi. Det handlar om vilket innehåll din sajt ska ha och vilket innehåll som ska produceras över tid för nå de affärsmässiga målen.

 

Felet de flesta gör med sin digitala närvaro

De flesta jobbar redan med flera delar av en digital närvaro. Som med hemsidan och inlägg på sociala medier. Men ofta sker det som ”isolerade öar”. Det finns ingen tanke på hur ett inlägg på sociala medier ska resultera i flera leads och ökade intäkter. Hur Google är kopplat till automatiska epost-utskick. Och så vidare. I det digitala havet är man hajmat när man jobbar så.

Det är när allting görs tillsammans på rätt sätt som du får hävstången i digital kommunikation och marknadsföring. Det är därför en digital strategi är så viktig.

UTVECKLA EN DIGITAL STRATEGI

Så här jobbar jag (och mitt nätverk) när vi hjälper företag utveckla en digital strategi.

01

Affärsmål

Vilka är företagets affärsmål? Hur vill ni möta kunden digitalt? Finns det KPI:er ni vill uppnå? Vilka resurser finns för att kommunicera och marknadsföra dessa mål? Hur ser processerna ut för att uppnå det? Hur möter ni kunderna med kommunikationen?

02

Kundens resa

Vem är kunden? Hur ser kundens problem ut? Hur hjälper produkten/tjänsten kundens med dennes problem? Inkluderar digital söksträngsanalys och att säljavdelningen involveras.

03

Budskapsformulering

Med ovan information formulera vi ett tydligt och enkelt budskap. Med storybranding positionerar vi budskapet rätt och effektivt. Nu vet vi vad vi ska säga.

04

DIGITAL OCH TEKNISK ANALYS

Hur ser bolagets digitala närvaro ut? Hur jobbar ni med sociala medier? Hur fungerar sajten rent tekniskt? Hur är användarupplevelsen (U/X)? Hur konverterar sajten (CRO)? Hur följer ni upp leads? Hur använder ni marketing automation? Nuturing och lead scoring?

05

Bruttolista

Diagnostiken landar i en bruttolista av allting som behöver göras. Den strukturerar vi i en önskelista. Så här borde ni göra om ni började med ett tomt, vitt papper. Runt detta har vi en workshop. Där diskuterar vi era prioriteringar och önskemål. En avstämning, helt enkelt. Baserat på det gör vi den digitala strategin.

06

Digital strategi

Slutprodukten, den digitala strategin, är action-orienterad. Den landar i ett antal punkter som ni borde göra. Väldigt förenklat kan man säga att strategi består av två huvuddelar: Innehåll och teknik.Vilket innehåll behöver produceras för att kund och google ska upptäcka er och generera leads? Vad behöver göras tekniskt för att möjliggöra detta att ske?

Kontakta mig om du har frågor om din digitala strategi!

Vill du synas bättre på Google, ha bättre närvaro i sociala medier, konvertera bättre på sajten och inte skrämma iväg dina leads utan istället konvertera dom till kunder?

Hör av dig i så fall så kan vi prata digital strategi!

Enklaste är om du fyller i formen nedan. Mailet går rakt ner i min mobil.

Du kan också ringa på 08-627 06 00.

Mattias Brännholm har skrivit en e-book om grunderna i digital marknadsföring.

LADDA NER MIN E-BOOK GRATIS!

Ladda gärna ner min kostnadsfria e-book om hur allting hänger samman med digital marknadsföring. Den tar inte mer än 30 minuter att läsa  – men kan förändra ditt bolags digitala affärer.