Tag Archives: Kundresan

Kundresan är kärnan i digital marknadsföring. Genom att få djup förståelse för inbörderna av den går det också att förstå digital marknadsföring som helhet.

Kunden i centrum

  Kunden i centrum är ett fundamentalt begrepp i digital marknadsföring. Men det är också