Tag Archives: Storybrand artiklar

Storybrand – artiklar

Storybrand artiklar skriva av Mattias Brännholm. Den amerikanska författaren Don Miller grundade Storybrand. Dom har utvecklat ett koncept där de tar de dramaturgiska reglerna i storytelling och applicerar det på kommunikation i allmänhet och företagskommunikations i synnerhet.

I grund och botten handlar det om att förstå hur man använder en formel för att strukturera sin kommunikation. Formeln består av sju moment och går att använda i all kommunikation, allt från budskap, till presentation och hemsidor.

I december 2019 blev Mattias Brännholm förste svensk att certifiera sig hos Storybrand. Som Storybrand Certifierad Guide hjälper Mattias företag, organisationer och personer att skapa tydliga budskap. Starkare varumärken. Marknadsföra och sälja bättre. Allt med hjälp av kraften i storytelling.

Mattias skriver också artiklar. Ibland har dom koppling till Storybrand.

Jag är en Storybrand Certified Guide

En Storybrand Certified Guide är en person certifierad i processen att skapa tydliga budskap och