Tag Archives: Tydligt budskap

Tydligt budskap är fundamentalt i all kommunikation, marknadsföring och sälj. Genom att strukturera budskap som en story och utelämna all information som inte är relevant blir det lättare för den som ska ta till sig information att förstå budskapet.

Trump vinner valet 2020 – tack vare ett tydligare budskap

  Nu ställs Donald Trump inför riksrätt. Och i november 2020 kommer Trump vinna det