Tag Archives: Tydligt budskap

Tydligt budskap är fundamentalt i all kommunikation, marknadsföring och sälj. Genom att strukturera budskap som en story och utelämna all information som inte är relevant blir det lättare för den som ska ta till sig information att förstå budskapet.