Storybranding är att bygga varumärke genom att strukturera kommunikationen som en story.

Storybranding

STORYBRANDING

Människor köper inte de bästa produkterna. Människor köper de produkter de förstår bäst. Forskning visar att människan tar till sig information som är strukturerad som en story bäst.

Storybranding är ett kommunikationskoncept för att bygga starka varumärken och (kund)relationer. Det strukturera varumärket och budskapet som en story. 

 

 

e

“Marketing is no longer about the stuff that you make, but about the stories you tell.”

- Seth Godin, author, entrepreneur, marketer, and public speaker

"Människor köper inte de bästa produkterna. De köper de produkter de förstår bäst".

- Donald Miller, Storybrand

STORYBRANDING BYGGER VARUMÄRKET MED STORIES

Bygga varumärke. Apple är ett av världens starkaste varumärken. Dom har använt sig av storybranding för att bygga varumärket.

Du kan ha en bra produkt, snygg logga och bästa designen på hemsidan. Du kan rekrytera dom smartaste hjärnorna och ha de effektivaste processerna. Du kan göra det mesta rätt. Men om du inte pratar om produkten på rätt sätt har du problem.

De flesta starka varumärken är duktiga på storytelling. Men hur kommer det sig att vissa varumärken står ut?

De riktigt stora varumärkena gör kunderna till hjälten i sin storytellingInte produkterna. Inte tjänsterna. Inte varumärket. Utan kunderna. Det är utmärkande för alla extraordinära varumärkena.d

Storybranding är att bygga varumärken enligt samma modell som man strukturerar stories och göra kunderna till hjältarna i storyn.

Jag bygger varumärken med stories

Jag har berättat stories i hela mitt yrkesliv. Jag lärde mig hur man strukturerar en story på rätt sätt redan i college. Nu har jag också utbildat mig i Story Brand-metodiken. Den bygger på hur man strukturerar en story – men har anpassat den till varumärken och företag.

Sigma Sex. Kotlers P. Just in time-management. För att nämna några. Människan är omgiven av formler och strukturer för att skapa effektivitet.

Storybranding är en struktur för att skapa starka varumärken.

Bygga varumärke. Apple är ett av världens starkaste varumärken. Dom har använt sig av storybranding för att bygga varumärket.

Storybranding exempel

Storybranding – kontakta mig om du vill bygga ett varumärke som står ut!

Storybranding är att bygga och strukturera ett budskap på samma sätt som man strukturerar en story. (Oftast använder man en film som exempel för det är enklast att ta till sig).

Jag jobbar enligt en vedertagen formel som kallas Storybrand 7 Framework.

Vill du bygga ett extraordinärt varumärke med hjälp av storybranding? Kontakta mig så kan jag hjälpa dig och ditt bolag.

Enklaste är om du fyller i formen nedan. Mailet går rakt ner i min mobil.

Du kan också ringa på 08-627 06 00.